Bài 2: Tổng quan về CSS

    Tài liệu PHP căn bản
  • CSS viết tắt của từ Cascading Style Sheets, ý nghĩa nó là gì chúng ta không cần quan tâm để làm gì mà chỉ cần biết CSS là một file có phần mở rộng là css, nhiệm vụ của nó là tách riêng phần định dạng (style) ra khỏi nội dung trang HTML.

  •                                                   Tài liệu PHP căn bản
  • Khi sử dụng css chúng ta sẽ dễ dàng quản lý nội dung trang HTML, dễ điều khiển phần định dạng, và đặc biệt là sẽ tốn ít thời gian khi code hay chỉnh sửa, giả sử các bạn có ~100 file HTML có tiêu đề như nhau, các tiêu đề này được định dạng trong từng trang HTML, khi các bạn muốn chỉnh sửa các tiêu đề này, thì các bạn sẽ phải mở và chỉnh từng trang trong ~100 file, việc này mất bao nhiêu thời gian chắc các bạn có thể ước lượng được, còn nếu ~100 file này được kết hợp với 1 file CSS thì việc định dạng tiêu đề trong ~100 file nàychỉ mất vài phút.
Ghi chú: Chúng ta đừng nhầm lẫn CSS và "style trong HTML" là như nhau, style dùng để dịnh dạng cho nội dung HTML, còn CSS là file chứa các định dạng style, 2 đoạn code style dưới đây không thể gọi là CSS:

HTML viết

<html>
<head>
<style>
p { color: #ff0000; }
</style>

</head>

<body>
<p>Một đoạn văn bản.</p>
</body>
</html>

HTML viết

<html>
<head>
</head>

<body>
<p style="color: #ff0000;">Một đoạn văn bản.</p>
</body>
</html>
Những bài học tiếp theo dành cho các bạn lần đầu làm quen với CSS, chỉ hướng dẫn một số tính chất cơ bản, thường dùng của thuộc tính, không đi sâu vào các giá trị riêng lẽ, mục đích là giúp các bạn học cách sử dụng các thuộc tính, vì vậy nếu muốn hiểu sâu hơn giá trị các thuộc tính, hay những thuộc tính khác các bạn có thể xem thêm bên phần tham khảo hoặc tham gia các khóa học lập trình website tại trung tâm
Bài sau
Bài trước
Tham gia bình luận

0 nhận xét: