Giới thiệu về JavaScript

Tài liệu PHP căn bản

Giới thiệu về JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản (scripting language) thông dụng nhất trên internet và nó hoạt động trên tất cả các trình duyệt thông dụng như Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera và Safari.

                                                 Tài liệu PHP căn bảnJavaScript là gì?

Chúng ta có thể tóm gọn về JavaScript như sau:
·         JavaScript được thiết kế để giúp chúng ta thêm khả năng tương tác vào các trang HTML
·         JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản
·         Một ngôn ngữ kịch bản là ngôn ngữ lập trình dạng tinh gọn
·         JavaScript thường được nhúng trực tiếp vào mã HTML
·         JavaScript là một interpreted language (tức là mã JavaScript được thực thi mà không cần phải biên dịch)
·         Ai cũng có thể sử dụng JavaScript mà không cần phải xin giấy phép sử dụng.
Bạn cũng cần lưu ý rằng, JavaScript không hề liên quan đến một ngôn ngữ lập trình vô cùng nổi tiếng khác là Java. Java và JavaScript là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Java được phát triển bởi Suns Microsystems (công ty này đã được mua lại bởi Oracle). Java là một ngôn ngữ mạnh mẽ và đặc biệt phức tạp hơn rất nhiều so với JavaScript.

JavaScript có thể làm gì?

·         JavaScript giúp HTML trở nên “động” hơn – Những người viết mã HTML có thể không phải lập trình viên, nhưng JavaScript là một ngôn ngữ lập trình và nó khá đơn giản, nên hầu hết những người biết HTML đều có thể gõ một vài dòng lệnh JavaScript và nhúng vào mã HTML để giúp các trang HTML “động hơn”.
·         JavaScript có thể tương tác với các sự kiện (events) -  Một đoạn mã JavaScript có thể được yêu cầu thực thi khi một sự kiện nào đó diễn ra, ví dụ như khi trang HTML được tải xong về trình duyệt, hoặc khi người dùng click chuột vào một thành phần HTML nào đó.
·         JavaScript có thể sinh ra các phần tử HTML – Mã JavcaScript có thể đọc và thay đổi nội dung của một phần tử HTML (HTML element)
·         JavaScript có thể được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (validate data) – Mã JavaScript có thể được dùng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập vào của người dùng.
·         JavaScript có thể được sử dụng để tạo cookie – Mã JavaScript có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin và lấy các thông tin đó từ máy tính của người duyệt web.

JavScript chính là ECMAScript

JavaScript là một ngôn ngữ áp dụng theo chuẩn ngôn ngữ ECMAScript. ECMA-262 chính là chuẩn được JavaScript áp dụng.
JavaScript được phát minh bởi BrendanEich, một nhân viên của Netscape, và JavaScript được sử dụng trên các trình duyệt từ năm 1996.
Chuẩn đầu tiên được đưa ra để áp dụng cho JavaScript được tạo bởi tổ chức ECMA (một tổ chức chuẩn hóa các chuẩn công nghiệp) vào năm 1998.
Chuẩn ECMA (được gọi là ECMA-262) được chấp thuận như một chuẩn ISO quốc tế vào năm 1998.
JavaScript hiện tại vẫn đang được đầu tư và phát triển.

Để học JavaScript bạn cần phải biết gì trước?

Để có thể hiểu được và làm được các ví dụ với JavaScript bạn cần phải có kiến thức căn bản về HTML và CSS.
HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). VỚi HTML bạn có thể xây dựng website cho riêng bạn và giúp trang web của bạn hiển thị được trên các trình duyệt thông dụng.
CSS là chữ viết tắt của Cascading Stylesheet. Với CSS bạn có thể dễ dàng áp dụng các giao diện đẹp vào website của mình.

Thử làm một trang HTML kết hợp với JavaScript

Trước khi bắt đầu tìm hiểu về JavaSrcript chúng ta sẽ thử một ví dụ về việc nhúng mã JavaScript vào HTML và tương tác với trang HTML bằng cách sử dụng JavaScript.
Đầu tiên bạn hãy mở NotePad và gõ vào nội dung như dưới đây:


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function displayDate()
{
document.getElementById("status").innerHTML=Date();
}
</script>
</head>
<body>

<h1>Ví dụ JavaScript đầu tiên</h1>
<p id="status">Hãy click vào nút ở bên dưới!</p>

<button type="button" onclick="displayDate()">Xem ngày giờ</button>

</body>
</html>
 
 Sau đó bạn hãy lưu lại với tên là 01_first_example.html. Tiếp theo bạn hãy mở nó bằng một trình duyệt bất kỳ, bạn sẽ thấy nội dung:
Trang web đầu tiên

Hãy click vào nút “Xem ngày giờ” bạn sẽ thấy kết quả như sau:
Sau khi click vào nút nhấn

Nhờ vào JavaScript bạn đã có thể tạo ra một trang HTML có thể tương tác được khi nhấn vào một nút nhấn. Có thể bạn chưa hiểu tại sao nó lại hoạt động, nhưng không sao, bạn sẽ hiểu tất cả khi tham gia vào khóa học này.
Bài sau
Bài trước
Tham gia bình luận

0 nhận xét: