Các quy tắc căn bản của HTML5 - phần 4


Để học và tự lập trình website, thì người lập trình không thể không biết về html/css cũng như kiến thức căn bản php. Và để tối ưu tốt hơn về thiết người, thì HTML5 đã được ra đời. Và nó đem lại nhiều kết quả tốt. 
tài liệu php căn bản
Các phần tử video
Đây là thành phần cuối cùng của phần tử <article>: phần video. Video ví dụ là một định dạng ogg tự động phát khi trang được tải, phát liên tục, và cung cấp các nút điều khiển để tạm dừng và phát. Ngày nay, có nhiều trường hợp các video định dạng ogg sử dụng phần mở rộng ogv (v cho video), như trong Liệt kê 22. Thẻ <audio> làm việc theo cùng cách này.
 
   <section>
     <header>
        <h1>This is a video section</h1>
     </header>
     <p><video src="http://people.xiph.org/~maikmerten/demos/BigBuckBunny.ogv" 
                controls autoplay loop>
        <div class="no-html5-video"><p>This video will work in 
                Mozilla Firefox or Google Chrome only. </p>
        </div>
     </video></p>
   </section>
</article>

Liệt kê 23 cung cấp các định nghĩa CSS3 cho phần video.
 
article > section video {
 height: 200px;
 margin-left: 180px;
}
 
article > section div.no-html5-video{
 height: 20px;
 text-align: center;
 color: #000090;
 font-size: 13px;
 font-style: italic;
 font-weight: bold ;
 background-color: #99f;
}  

Phần tử footer và kết thúc trang này được hiển thị trong Liệt kê 24.
 
     <footer>
       <p>Copyright: 2011 Acme United. All rights reserved.</p>
     </footer>
   </body>
</html>  

CSS3 cho phần tử footer được hiển thị trong Liệt kê 25.
 
footer p {
 text-align: center;
 font-size: 12px;
 color: #888;
 margin-top: 24px;
}
Kết luận
Việc hoàn thành trang web của bạn cũng kết thúc phần đầu tiên của loạt bài này. Mục tiêu của bài viết này là giới thiệu phiên bản HTML5 mới. HTML5 còn có nhiều điều thú vị hơn chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp cho HTML4: Đó là cách mới để truyền thông kỹ thuật số. Với chức năng của CSS3 và JavaScript, HTML5 mang lại cho các nhà phát triển mọi thứ trong một gói-mã-giả. Nếu bạn sẵn sàng hấp thụ những gì mà bạn cần từ một lượng lớn thông tin HTML5 ngoài thông tin hiện có để sử dụng chung của chúng ta, thì bạn sẽ gia nhập vào đội ngũ các nhà phát triển và các nhà thiết kế web đa phương tiện HTML5 giỏi không ngừng gia tăng. Phần tiếp theo của loạt bài này sẽ xem xét cách mã hóa và định dạng các biểu mẫu HTML5.
                                                                                                                Nguồn: http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/wa-html5fundamentals/
Bài sau
Bài trước
Tham gia bình luận

0 nhận xét: