Bài học php cơ bản: Hello world

Tài liệu PHP căn bản
"Hello world". Bạn đã từng học lập trình, chắc có lẽ không thể không biết về nó. Đó là chương trình đầu tiên mà mọi ngôn ngữ cơ bản được học. PHP không phải là ngoại lệ, vậy chúng ta bắt đầu thôi.
                                                        Tài liệu PHP căn bản

Tài liệu PHP cơ bản


Viết chương trình PHP đầu tiên của bạn
  1. <?php
  2. echo 'Hello, World!';
  3. ?>
Vâng, cũng khả là đơn giản phải không các  bạn. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý nhưng điều sau để có thể hoàn thiện chương trình PHP đầu tiên

1. Môi trường hoạt động của PHP.

PHP là một ngôn ngữ thông dịch và nó hoạt động các server của máy chủ không giống như ngôn ngữ HTML/CSS. Vì vậy để có thể chạy được file trên, chúng ta cần server ảo. Mà trong bài này, tôi sử dụng chính máy tính làm server - localhost.

Có khá nhiều chương trình hỗ trợ chúng ta trong việc biến máy tính của bạn thành server như XAMPP, WAPP.... 

Đây là hình ảnh chương trình xampp, trong đó Apache và MySql là 2 yếu tố quan trọng nhất cho việc chạy file php.
Sau khi start được 2 chứ năng này thì chúng ta đã tạo thành công môi trường hoạt động của PHP. Nếu như bạn không sử dụng được hay có rắc rối comment lại hoặc lấy thêm các tài liệu sau.

2. Cấu trúc chương trình php

PHP có cấu trúc dạng text nhưng được lưu dưới định .php và được lưu trong folder htdocs trong xampp. Và như trong hình vẽ đường dẫn của chương trình là Localhost/demo-php/index.php. Tương ứng với việc mình code file php được lưu tên là index và lưu trong folder đường dẫn sau. C://xampp/htdocs/demo-php/index.php
Thật là tương quan đúng không các bạn, localhost chính là sự thay thế cho C://xampp/htdocs. Vậy chúng ta muốn đưa bất cứ file nào lên localhost chúng ta chỉ cần đưa vào htdocs mà thôi.

3. Nội dung chương trình PHP.


Cũng như HTML bắt đầu và kết thúc trong cặp thẻ <html> </html> thì PHP được bắt đầu và kết thúc với một cặp thẻ sau:
                                                 <?php  Echo 'Nội dung file PHP';   ?>
Vậy đây là toàn bộ nội dung để bạn có thể tạo chương trình PHP đầu tiên. Các bài tiếp theo, sẽ cung cấp  cho các bạn các tài liệu PHP cơ bản khác.
                                                                                          Trính dẫn: tailieu-php-canban.blogspot.com
Bài sau
Bài trước
Tham gia bình luận

0 nhận xét: