Javasript là gì?

Tài liệu PHP căn bản
Javasript là gì?
 • Javascript là ngôn ngữ kịch bản cho phép ta xây dựng các đoạn chương trình dùng kiểm tra thông tin trên form, tạo hiệu ứng, tương tác với người sử dụng...
 • Hầu hết các trình duyệt hiện nay đều hỗ trợ Javascript do đó Javascript được các nhà thiết kế website chọn làm ngôn ngữ lập trình ở phía Client
 • Javascript được tích hợp sẵn trong các trình duyệt do đó ta có thể viết và chạy chương trình mà không cần biên dịch (complie)
                                         Tài liệu php căn bản

Hướng dẫn cơ bản trong Javascript:
Đặt code Javascript trong tag script:
Code:
<script language="Javascript">
   code Javascript đặt ở đây
 </script>
Ví dụ: Hiển thị dòng chữ "Tự học javascript cơ bản" bằng đoạn mã Javascript ta viết như sau:
Code:
  <html>
     <body>
        <script language="Javascript">
           document.write("Tự học javascript cơ bản");
        </script>
     </body>
  <html>
+ Ẩn đoạn mã Javascript:
Code:
  <script language="Javascript">
  <!-- ẩn đoạn code Javascript ở đây -->
  </script>
Ví dụ ta muốn ẩn đoạn code javascript 'document.write("Javascript cơ bản cho người mới học");' ta viết như sau
Code:
  <html>
     <body>
        <script language="Javascript">
          <!-- document.write("Javascript cơ bản cho người mới học") -->
        </script>
      <body>
  </html>
+ Tag noscript:
Thường được dùng để thông báo cho người sử dụng khi trình duyệt không hỗ trợ Javascript hoặc Javascript bị tắt (disable)
Code:
  <noscript>
  Hiển thị thông báo ở đây
  </noscript>
Ví dụ: Hiển thị thông báo "Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Javascript, hoặc Javascript đang bị tắt" ta viết như sau
Code:
  <html>
     <body>
       <noscript>
        Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Javascript, hoặc Javascript đang bị tắt
      </noscript>
    </body>
  </html>
+ Chèn file Javascript từ bên ngoài:
Cách này thường được sử dụng vì nó giúp ta thu gọn code, dễ quản lý hơn.
Code:
  <script language="Javascript" src="/đường dẫn file file javascript"></script>
Ví dụ: chèn file script.js trong thư muc js ta viết như sau
Code:
  <script language="Javascript" src="/js/script.js"></script>
+ Chú thích trong Javascript:
Chú thích trên một dòng
Code:
    // dòng chú thích ghi sau dấu này
Chú thích trên nhiều dòng
Code:
    /*
    Chú thích nhiều dòng ghi trong đây
    */
Bài sau
Bài trước
Tham gia bình luận

0 nhận xét: